در بعضی از زنان ممكن است كليتوريس هنگام تحريك جنسی به اندازه انتهای انگشت كوچك دست

برجسته شده باشد. معمولاً زنان نوازش را خيلی دوست دارند.

يكی از حساس ترين قسمتهای بدن زن برای نوازش ، قسمت داخلی ران اوست. بعد از نوازش اين

ناحيه، آنرا بوسيده و بليسيد. برای تحريك بيشتر می توانيد نوك زبان خود را روی پوست آن بكشيد.

هنگام ليس زدن و مكيدن پوست، به سمت دستگاه تناسلی زن آمده و دوباره از آن فاصله بگيريد و

قسمتهای دورتر ران را بليسيد. اينكار شما بسيار تحريك كننده خواهد بود. سپس كشاله ران او را بمكيد.

چانه خود را روی اين محل فشار داده و با لبهايتان به آرامی روی لبهای واژن بكشيد. انجام اين عمل باعث

تحريك زيادی خواهد شد.

هنگاميكه زن در اثر اينكار بخوبی تحريك شود، ناخودآگاه كمر خود را كمی بالا خواهد گرفت. حالا لبهای

خود را به سمت كليتوريس برده و آنرا ببوسيد. بتدريج شدت بوسه ها را بيشتر كنيد . سپس زبان خود را

بين لبهای كوچك فرج فرو كرده و آنها را از هم جدا كنيد .

قدری زبان خود را بين دو لب كوچك بالا و پايين بكشيد. بسياری مردان ترجيح می دهند برای تحريك

بيشتر زن در اين موقع مقداری بستني يا ماست روی چوچوله زن بريزند و سپس آنرا ليس بزنند كه زن

ديوانه شود و تمنای سكس كند.

با دستتان پاهای زن را به آرامی باز كرده و سعی كنيد زبان خود را داخل واژن فرو كنيد. چندين بار زبان را

بطور سريع داخل و خارج كنيد. گاهی زبانتان را به سمت بالا برده و كليتوريس را هم زبان بزنيد. بياد

داشته باشيد كه هرگز نبايد از دندانهايتان استفاده كنيد.

همانطور كه قبلاً هم گفتيم كليتوريس با تحريك زن به حالت نعوظ در می آيد . هنگامی كه كليتوريس

كاملاً بزرگ شد، آنرا ضمن ليسيدن به سمت بدن زن فشار بدهيد. به كمك انگشتانتان لبهای كوچك واژن

را از هم باز كرده و نوك زبان را به سرعت و پشت سر هم به كليتوريس بزنيد .

هنگامی كه احساس كرديد زن می خواهد به ارگاسم برسد آنگاه لبهای خود را دور كليتوريس حلقه كرده

و كليتوريس را با لبهايتان بگيريد و با دقت آنرا بمكيد. در اين حالت زن لگن خود را به سمت

بالا میبرد. هنگاميكه او به ارگاسم رسيد مكيدن كليتوريس را با شدت بيشتری ادامه دهيد .

برای به ارگاسم رساندن زن از طريق سكس دهانی روش ديگری هم وجود دارد که در پست های بعدی

ملاحظه خواهید کرد. لایک هم بزنید.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۷ساعت 1:30  توسط venus |